Fastighetsägare med gott renommé
Ett av de stora privata fastighetsföretagen i Hälsingland är Helsingehus AB. Olov Johansson, som är VD, startade företaget 1985 och hyr i dag ut lokaler och lägenheter i Söderhamn och Bollnäs. Man har egna hantverkare för underhåll och skötsel av fastighetsbeståndet.
Olov startade från början sin verksamhet inom hyresbranschen men sedan han 1994 köpt sin första fastighet har antalet utökats successivt. I dag äger Helsingehus cirka 700 lägenheter och 300 lokaler med en sammanlagd yta på 80 000 kvadratmeter. De flesta lägenheter är centralt belägna. Det enda större företaget i trakten är Bollnäs Bostäder, som hör till allmännyttan. I övrigt består marknaden av ett antal mindre bolag inom framför allt allmännyttan, även om det också finns en del mindre privatföretag med lokala eller utländska ägare.
- Det förekommer ingen direkt konkurrenssituation oss emellan, säger Olov, utan vi ser alla mer eller mindre som kollegor. Vi har till exempel köpt en del fastigheter av Bollnäs Bostäder och många av våra hyresgäster har bott både hos oss och dem.

Helsingehus AB är moderbolaget för ett antal mindre fastighetsbolag som ingår i företaget, till exempel Hästen och Söderhamns Industrihus AB som har hand om lokaler och kontorshus i Bollnäs respektive Söderhamn. Helsingehus är också det namn man marknadsför sig med, vilket oftast görs genom lokalpressen. Men förra året gjorde man en del reklam också i TV4, vilket man fortsatt med under våren.
Alla lokaler och lägenheter är i regel uthyrda, även om man inte har någon större bostadskö. Den som är intresserad kan helt enkelt ringa till Helsingehus eller söka på hemsidan, där man presenterar aktuella objekt. Just nu finns ett 20-tal personer anmälda och normalt brukar det inte vara några större problem att få lägenhet, speciellt inte i Bollnäs där man har det största utbudet.
- I Söderhamn kan det vara litet svårare eftersom vi inte har så många lägenheter där, säger Olov. Men alla är välkomna att sätta upp sig på listorna, även om vi som fastighetsägare givetvis kollar upp alla hyresgäster. Det viktigaste är att man inte har några betalningsanmärkningar, speciellt för hyror.

Även om han har många år bakom sig inom branschen tycker Olov att jobbet fortfarande är lika roligt. Han tycker att bolaget känns som ett litet familjeföretag där alla som jobbar känner för företaget. Helsingehus har ett gott renommé i trakten och de har egna målare och snickare som ser efter och underhåller fastigheterna vartefter. Kontoret är alltid bemannat under veckorna och under kvällar och helger har de jour. Framöver räknar han med att utöka fastighetsbeståndet ytterligare, framför allt när det gäller lägenheter.

Helsingehus AB

Bransch:
Bostad / Kontor

Telefon: 0270-14910
Fax: 0270-14920


Email:
olov@helsingehus.se

Hemsida:
www.helsingehus.se

Adress:
Helsingehus AB
Kyrkogatan 16
82632 Söderhamn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN